Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024


Mandag d.5. februar 2024 kl. 12.30
Gribskov Seniorcenter
Parkvænget 20B
Helsinge


Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabet forelægges (Jette Grønbek)
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest d.19. Januar 2024
7. Valg til bestyrelse:
        Susanne Dam, formand
        Birthe Bille Hansen, kurser
        Jette Grønbek Pedersen, regnskab
        Lissy Bjerglund, medlem
        Lisbet Olsen, medlem
8. Valg af suppleanter:
         Anni Thomsen
         Gudrun Christensen
9. På valg er:
         Birthe Bille Hansen, villig til genvalg
         Lisbet Olsen
10.Valg af revisor og revisorsuppleant:
11. På valg er:
         Irene Christensen
12.Evt.
Foreningen byder på lidt at spise og drikke.
Tilmelding senest 19. Januar 2024

Referat fra generalforsamling d . 5. Februar 2024


1.   Dirigent Lis Laursen
2.   Referent Gudrun
3.   Susanne aflagde beretning :
Året 2023 har været et begivenhedsrigt år . Nogle gymn.stikhold er nedlagt, linedanserholdene er blevet flere og flere og Lisbeth Olsen - vores mangeårige og dygtige instruktør i Blistrup og kassere i foreningen - er ‘ gået på pension’ .
Vi er i dag 163 glade gymnaster , linedansere og stavgængere fordelt på 4 gymnastikhold , 2 stavgangshold og 5 linedanserhold . Vi er 8 entusiastiske og dygtige instruktører , som gør hvad vi kan , for at holde sundheden i og bevægeligheden oppe hos vores gymnaster , stavgængere og linedansere - oghos os selv.

Vores instruktører har væretpå to kurser i løbet af året : i februar blev vi undervist i fødder og øvelser for disse , i oktober underviste Inger Birk os i gymn med stokke , begge kurser var lærerige .

Regnskabet har bestyrelsen været nødt til at diskutere , idet kommunens tilskud bliver mindre og mindre . Emnet uddybes underpunktet : regnskab.

Fremover bliver vores folder og invitation til generalforsamling sendt ud pr. mail , eller kan udleveres på de forskellige hold .

Her i 2024 booker vi os ind på stande , dels i Skærød og Højelt to gange årligt , som bemandes af bestyrelsen og medlemmer . Teltene er booked : 14. 15. og16 /6.
Og 2. 3. og 4./8. Vi deler os i to hold pr. dag og håber I vil være med sammen med bestyrelsen . Jo mere vi får solgt , jo flere penge til Styrk din Krop .

Vi arbejder stadig på at få flere frivillige instruktører , som selvfølgelig kommer på de rette kurser , så de får en god baggrund at undervise på . Hvis nogen af jer , eller nogen I kender , har lyst til at undervise , lære glade mennesker at kende, få rørt jer, leget og lært en masse , er I meget velkomne til at kontakte mig (Susanne Dam) eller jeres egen instruktør .

4.   Jette er på ferie .
Birthe gennemgik regnskab .
Tilskuddet fra kommunen er blevet mindre for hvert år ! Vi er blevet begunstiget med 2 gange gavebeløb fra Det Grønne Hus , ialt 12.500 kr.
Tilskuddet fra Det Grønne Hus , kan kun søges til rekvisitter.

Kørselstilskud er højt , men den udgift må være der , det er det eneste de frivillige får .

Vi har mange udgifter i forhold til indtægter , vi håber at få det til at balancere med salg i teltene .

Det er dyrt at annoncere i Ugeposten , fremover prøver vi med plakater til ophæng på offentlige steder . Og Sussie ( linedanser) vil være behjælpelig med at lægge noget på Facebook . Tina J (journalist) tænkte det var en ide hvis hun tog kontakt til ugeposten og ad den vej kunne lægge pres på politikerne , og få dem til at belønne det forebyggende vi laver i Styrk din Krop .
Fint initiativ ! Birthe prøver og prøver også .
Der fremkom ideer til man ku søge Ældresagen om tilskud .
5.  Kontingentet er fra 1. januar forhøjet til 150 kr to gange årligt . Det er stort set modtaget positivt .
Regnskabet blev godkendt .
6.  Ingen
7.  Bestyrelsen fortsat valgt .
Lisbeth Olsen er stoppet
Isobel er ny sekretær. Velkommen Isobel !
8.  Annie og Gudrun fortsat suppleanter
Irene fortsat revisor , Tina Jørgensen suppleant.

Evt.
Tina J foreslår vi kontakter pensionist foreningen ,og det nye sundhedshus , i forhold til at vi kan få hængt plakater og pjecer op .
Susanne takkede Jørgen R. med vin , for hans arbejde med vores hjemmeside .
Jørgen opfordrer til at vi på holdene tar nogle billeder og sender dem til ham , så vil han lægge dem på hjemmesiden.

Vi serverede sanwish og et glas vin til alle .
TAK FOR GO RO OG ORDEN


PS! Vi har fået teltet fredag den 8. marts og søndag den 10. marts. 

       Er der nogen , der melder sig? Vi skal gerne være to hold pr. dag.