Praktiske Oplysninger

Hvem kan deltage?

Pensionister og efterlønsmodtagere på 60 år og derover

Hvad drejer det sig om?

Fysisk aktivitet med ligesindede.

Hvornår?

fra september måned 2023 til maj måned 2024.

Praktiske Oplysninger:


Pris:    150 kr. fra foråret 2024

Betaling: Foregår de respektive steder den 1. mødegang.

Tilmelding til Stavgang giver ret til at gå på begge hold

for 150 kr. pr. ½ år pr. aktivitet.

Timelding til Linedance kræver medlemsskab af Gribskov Seniorcenter, Parkvænget 20B, 3200 Helsinge.

Har du lyst til at deltage eller vide mere om ældreprojektet

Styrk din krop- motionér hele livet

Kan du henvende dig til din lokale kotaktperson

eller formand  Susanne Dam  -  tlf. 2176 6694

Formål med projektet:

At give borgere over 60 år bedre mulighed for at bevare funktionsevnen, så de lettere kan klare de praktiske gøremål i hverdagen.