COVID 19

COVID-19 – revideret den 26. maj 2021

Vejledning til instruktører og idrætsudøvere i Styrk din Krop Gribskov.

Kulturministeriet har den 20. maj 2021 revideret deres vejledning for indendørs/udendørs

idrætsaktiviteter gældende fra 21. maj 2021.

 • • Vi må nu forsamles op til 50 personer incl. instruktører indendørs og 100 personer

              udendørs.

 • • Kulturministeriet har i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledninger             udarbejdet følgende vejledende anbefalinger. Vejledningener lagt ind på vor                 hjemmeside:

www.styrkdinkropgribskov.dk og vi vil løbende forsøge at opdatere hjemmesiden.

https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-

19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/20maj2021_Retningslinjer_for_indendoers_idraets-

_og_foreningsliv__samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter.pdf

For både Stavgang, Gymnastik og Linedanse

Bestyrelsen forventer, at alle instruktører efter bedste evne efterlever Kulturministeriets og

Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 • • Ved indendørs idræt/dans er coronapas påbudt (enten pas på du er færdigvaccineret eller en negativ test der maks. er 72 timer gammel).
 • • Håndsprit findes i lokalerne.
 • • Hvis instruktørerne mangler håndsprit så kontakt vores kasserer Lisbet Olsen hvordan I får disse: evald.olsen@privat.dk
 • • Plakater om COVID-19 anbefalinger er udleveret til alle hold.
 • • Husk vi skal holde 1 meters afstand – gælder for alle indendørs idrætsaktiviteter, ved sang dog 2 meters afstand.
 • • Bliv enige om på holdene hvilke rekvisitter der skal bruges.
 • • Hvis I vælger at bruge måtter – må hver idrætsudøver have sin egen måtte med, eller et stort håndklæde, der kan dække de måtter vi har.
 • • Undgå nærkontakt.
 • • Nys i ærmet.

Vores sociale hygge kan genoptages, men husk de gode vaner.

I lighed med alle anbefalinger vil bestyrelsen også udtrykke – hvis du føler dig sløj eller syg, så bliv hjemme.

Vi glæder os til at se Jer alle til september.

Bestyrelsen i Styrk din Krop Gribskov, den 26. maj 2021