COVID 19

COVID-19


Vejledning til instruktører og idrætsudøvere i Styrk din Krop Gribskov.
Regeringen har pr. 8/6-2020 åbnet op for indendørs idrætsaktiviteter, som er
revideret den 8. juli og 21. juli.


• Vi må nu forsamles op til 100 personer


• Kulturministeriet har i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens
vejledninger udarbejdet følgende vejledende anbefalinger


https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-
19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_i
ndendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-
_og_fritidsfaciliteter_21_juli.pdf


Denne vejledning vil blive lagt ind på vores hjemmeside,
www.styrkdinkropgribskov.dk og vi vil løbende forsøge at opdatere hjemmesiden.
For både Stavgang, Gymnastik og Linedanse
Bestyrelsen forventer, at alle instruktører efter bedste evne efterlever
Kulturministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.


• Når I starter op til efteråret, udleveres håndsprit til alle instruktørerne – aftal
med vores kasserer Lisbet Olsen hvordan I får disse evald.olsen@privat.dk


• Plakater om COVID-19 anbefalinger udleveres ligeledes til alle hold – aftal
med Lisbet hvordan i får disse evald.olsen@privat.dk


• Husk vi skal holde 2 meters afstand – gælder for alle indendørs
   idrætsaktiviteter - mange af os er i den sårbare gruppe.


• Overvej muligheden for udendørs aktivitet.


• Bliv enige om på holdene hvilke rekvisitter der skal bruges.


• Hvis I vælger at bruge måtter – må hver idrætsudøver have sin egenmåttemed,     eller et stort håndklæde, der kan dække de måtter vi har.

• Ved brug af bolde/elastikker mv – må de enkelte rekvisitter deles ud til hver
   især, og hver idrætsudøver må opbevare og rengøre den udlånte rekvisit
  forsvarligt.


• Undgå nærkontakt.


• Nys i ærmet.

Vores sociale hygge skal selvfølgelig også fortsætte – drøft følgende på holdene:
• Enten tager hver især deres egen kaffe/kage mv. med.
• Eller også er det de samme der står for kaffebrygning/udskænkning mv. pr.
gang.
• Husk at rydde dine egne ting væk.
Vi vil så gerne i gang, men hver især må mærke efter om I er parate til september?
I lighed med DGI`s anbefalinger vil bestyrelsen også udtrykke – hvis du føler dig sløj
eller syg, så bliv hjemme.
PS: Ingen vil miste sin plads på holdene, hvis man afventer at møde op på grund af COVID-19. Giv blot din instruktør besked, så de ved, hvorfor du ikke møder op.
Vi glæder os til at se Jer alle.


Hilsen
Bestyrelsen i Styrk din Krop Gribskov, den 6. august 2020