COVID 19

COVID-19 - Revideret

Vejledning til instruktører og idrætsudøvere i Styrk din Krop Gribskov.

Kulturministeriet har den 9. november 2020 revideret vejledningen for indendørs idrætsaktiviteter.

 • Vi må nu kun forsamles op til 10 personer incl. Instruktør.
 • Kulturministeriet har i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledninger udarbejdet følgende vejledende anbefalinger Denne vejledning vil blive lagt ind på vores hjemmeside, www.styrkdinkropgribskov.dk og vi vil løbende forsøge at opdatere hjemmesiden.

 

Kulturlivet under covid-19 (kum.dk)

 

 

For både Stavgang, Gymnastik og Linedanse

Bestyrelsen forventer, at alle instruktører efter bedste evne efterlever Kulturministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 • Hvis instruktørerne mangler håndsprit så kontakt vores kasserer Lisbet Olsen hvordan I får disse evald.olsen@privat.dk
 • Plakater om COVID-19 anbefalinger er udleveret til alle hold.
 • Husk vi skal holde 2 meters afstand – gælder for alle indendørs idrætsaktiviteter -mange af os er i den sårbare gruppe.
 • Overvej muligheden for udendørs aktivitet.
 • Bliv enige om på holdene hvilke rekvisitter der skal bruges.
 • Hvis I vælger at bruge måtter – må hver idrætsudøver have sin egen måtte med, eller et stort håndklæde, der kan dække de måtter vi har.
 • Ved brug af bolde/elastikker mv – må de enkelte rekvisitter deles ud til hver især, og hver idrætsudøver må opbevare og rengøre den udlånte rekvisit forsvarligt.
 • Undgå nærkontakt.
 • Nys i ærmet.

 

Vores sociale hygge må mindskes og aftales individuelt på de enkelte hold.

Hilsen
Bestyrelsen i Styrk din Krop Gribskov, den 26. november 2020