Praktiske Oplysninger

Hvem kan deltage?

Pensionister og efterlønsmodtagere på 60 år og derover

Hvad drejer det sig om?

Fysisk aktivitet med ligesindede.

Hvornår?

fra september måned 2021 til maj måned 2022.

Praktiske Oplysninger:

Pris:    100 kr. for efteråret 2021

Pris:    100 kr. for foråret 2022

Betaling: Foregår de respektive steder den 1. mødegang.

Tilmelding til Stavgang giver ret til at gå på begge hold

for 100 kr. pr. ½ år pr. aktivitet.

Timelding til Linedance kræver medlemsskab af Gribskov Seniorcenter, Parkvænget 20B, 3200 Helsinge.

 

Har du lyst til at deltage eller vide mere om ældreprojektet

Styrk din krop- motionér hele livet

Kan du henvende dig til din lokale kotaktperson

eller formand  Susanne Dam  -  tlf. 2176 6694

Email: sdam49@gmail.com 

Formål med projektet:

At give borgere over 60 år bedre mulighed for at bevare funktionsevnen, så de lettere kan klare de praktiske gøremål i hverdagen.